fbpx

Diela vo verejnom priestore – projekt Hlava****

Diskusia, prednáška, prezentácia
sobota, 18. 11. 2023 18:00, Ladovňa, Štefánikova 1404, Bytča

Prednáška o projekte Hlava***** nadväzuje na záujem bytčianskej verejnosti o mapovanie umeleckých diel vo verejnom priestore, ktorý sme predstavili v tomto roku. Prednáška bude pozitívnym príkladom toho ako sa dá s verejnými umeleckými dielami pracovať, renovovať.
Prednáška bude otvorená, spojená s diskusiou, kde sa môžete pýtať na otázky, ktoré vás v tejto oblasti zaujímajú. Či už globálne alebo v napojení na Bytču či iné mesto.

Prednášajúci: teoretička Lucia Mlynčeková Tóthová a architekt Alexander Topilin

Hlava***** je reakciou na súčasný stav verejných sochárskych a iných výtvarných diel na území mesta Trenčín. V dobe, v ktorej vznikli, boli tieto diela navrhované ako „poľudšťujúci“ element prevažne panelákovej výstavby. Obdobie druhej polovice 60-tych rokov až po roky 90-te je v prvom rade známe ako normalizačné, zároveň to však bolo obdobie najbohatšie, čo sa týka vzniku verejných výtvarných diel, a to práve vďaka zákonu o povinnom percente pre výtvarné umenie, tzv. „Hlava V“.Súčasný prístup verejnosti k týmto dielam je prevažne ľahostajný. Naším zámerom je preto prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov a nástrojov poukázať na prítomnosť týchto diel, vzdelávať verejnosť, postupne diela mapovať, mapovať, ale tiež ich aj kriticky hodnotiť a následne nájsť spôsob, ako s nimi
ďalej pracovať.

O projekte Hlava V: http://hlava5.sk/

Podujatie z verejných zdrojov podporil fond na podporu umenia.

Prednáška o projekte Hlava***** nadväzuje na záujem bytčianskej verejnosti o mapovanie umeleckých diel vo verejnom priestore, ktorý sme predstavili v tomto roku. Prednáška bude pozitívnym príkladom toho ako sa dá s verejnými umeleckými dielami pracovať, renovovať.
Prednáška bude otvorená, spojená s diskusiou, kde sa môžete pýtať na otázky, ktoré vás v tejto oblasti zaujímajú. Či už globálne alebo v napojení na Bytču či iné mesto.

Prednášajúci: teoretička Lucia Mlynčeková Tóthová a architekt Alexander Topilin

Hlava***** je reakciou na súčasný stav verejných sochárskych a iných výtvarných diel na území mesta Trenčín. V dobe, v ktorej vznikli, boli tieto diela navrhované ako „poľudšťujúci“ element prevažne panelákovej výstavby. Obdobie druhej polovice 60-tych rokov až po roky 90-te je v prvom rade známe ako normalizačné, zároveň to však bolo obdobie najbohatšie, čo sa týka vzniku verejných výtvarných diel, a to práve vďaka zákonu o povinnom percente pre výtvarné umenie, tzv. „Hlava V“.Súčasný prístup verejnosti k týmto dielam je prevažne ľahostajný. Naším zámerom je preto prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov a nástrojov poukázať na prítomnosť týchto diel, vzdelávať verejnosť, postupne diela mapovať, mapovať, ale tiež ich aj kriticky hodnotiť a následne nájsť spôsob, ako s nimi
ďalej pracovať.

O projekte Hlava V: http://hlava5.sk/

Podujatie z verejných zdrojov podporil fond na podporu umenia.

vstupenka
3 €

Rezervácia

Rezervácia už nie je možná.