fbpx

Diskusia PRED „I will not be a cat.“/…

Diskusia
piatok, 30. 4. 2021 17:00, online

Kto je Tomáš Danielis? Čo znamená, ak je dielo work in progress? Čo si predstaviť pod výrazmi súčasný tanec, pohybové divadlo, performancia či intermedialita? Ako vôbec sledovať, vnímať, čítať predstavenia, ktoré sa oháňajú takýmito slovíčkami? Nielen na takéto otázky sa zameria netradičný formát diskusie PRED predstavením.

Moderátorka Katarína Cvečková v rozhovore s tanečníkom, choreografom a performerom Tomášom Danielisom vás prevedú úskaliami, na ktoré divák súčasného umenia môže neraz naraziť. A to ešte pred tým, ako tanečník odprezentuje druhé štádium jeho pripravovaného autorského projektu „I will not be a cat“.

Tento diskusný formát treba vnímať ako otvorenú platformu pre všetkých, ktorí sú zmätení z performatívnych a tanečných vôd či jednoducho pre zvedavcov, ktorí sa neboja klásť i tie najbanálnejšie otázky. Pretože: kto sa nebojí, veľa sa dozvie!

Kto je Tomáš Danielis? Čo znamená, ak je dielo work in progress? Čo si predstaviť pod výrazmi súčasný tanec, pohybové divadlo, performancia či intermedialita? Ako vôbec sledovať, vnímať, čítať predstavenia, ktoré sa oháňajú takýmito slovíčkami? Nielen na takéto otázky sa zameria netradičný formát diskusie PRED predstavením.

Moderátorka Katarína Cvečková v rozhovore s tanečníkom, choreografom a performerom Tomášom Danielisom vás prevedú úskaliami, na ktoré divák súčasného umenia môže neraz naraziť. A to ešte pred tým, ako tanečník odprezentuje druhé štádium jeho pripravovaného autorského projektu „I will not be a cat“.

Tento diskusný formát treba vnímať ako otvorenú platformu pre všetkých, ktorí sú zmätení z performatívnych a tanečných vôd či jednoducho pre zvedavcov, ktorí sa neboja klásť i tie najbanálnejšie otázky. Pretože: kto sa nebojí, veľa sa dozvie!

zdarma
0 €

Rezervácia

Rezervácia už nie je možná.