fbpx

Hviezdne noci: DIVIDE AND DISSOLVE + NORDRA + EVA SAJANOVÁ & DOMINIK SUCHÝ / Zrkadlový Háj, Bratislava


nedeľa, 4. 2. 2024 20:00, Rovniankova 3, 851 02 Petržalka

Máloktorá skupina prezentuje svoj antisystémový odkaz s takou silou a hlasitosťou, ako práve austrálske doom-metalové duo Divide and Dissolve. Po návšteve Novej Synagógy s koncertom SWANS sa Hviezdne noci presúvajú do Bratislavy. Dynamické drony, neoklasika, zvuková a názorová radikálnosť, kolektívna deštrukcia systémovej neprávosti skrz drtivé metalové riffy a saxofónové sóla. Metal v divadelnej sále?! Divide and Dissolve hovoria áno!

_NED 4.2. o 20:00
_Kultúrny dom Zrkadlový háj, Bratislava_venue: https://maps.app.goo.gl/4ZS7mCzF4SQmGibp9
_VSTUP
_pre-sale / predpredaj – 13€
 https://tootoot.fm/en/events/6523de8fa2ec3d02a85e3b49
_the venue / na mieste – 16€

𝔻𝕀𝕍𝕀𝔻𝔼 𝔸ℕ𝔻 𝔻𝕀𝕊𝕊𝕆𝕃𝕍𝔼 (AUS)
Máloktoré skupiny používajú svoj hlas a platformu tak silno, ako austrálske duo Divide and Dissolve. Dynamické drony a expresivita ich hudby priamo poukazujú na systematický útlak a prepojenie násilných dejín so súčasnosťou. Skupina okolo saxofonistky a gitaristky Takiaye Reed (pôvodom cherokee) do popredia svojej hudby vkladajú neustále prebiehajúci konflikt koloniálneho násilia. Najaktuálnejšie, spomínané témy reflektujú na albume Systemic (Invada, 2023), nadväzujúc na úspešnú nahrávku Gas Lit, ktorá sa objavovala na viacerých výročných rebríčkoch a skupine priniesla širší ohlas verejnosti, turné s Low a headline shows po celej Európe. Rovnakým smerom má vykročené i ich najnovší prírastok. S ním sa predstavia i v Bratislave a rozvíria chvíľkový vír hlukovej spravodlivosti.
homepage: https://www.divideanddissolve.com/
bandcamp: https://divideanddissolve.bandcamp.com/
label: http://www.invada.co.uk/

ℕ𝕆ℝ𝔻ℝ𝔸 (US)
Hovoria vám niečo mená Marrisa Nadler, Zola Jesus alebo Cassandra Jenkins? So všetkými totiž v rámci svojej rozsiahlej skladateľskej činnosti spolupracovala Nordra. Zvuková experimentátorka a vokalistka s koreňmi v Indii a USA sa po prvýkrát prihlásila do širšieho povedomia sériou albumov PYLON. Dokonca si v magazíne The Wire vyslúžila prvé miesto v kategórií experimentálny album roka a so svojim mixom industriálu, dubu a mohutných orchestrálnych aranžmánov sa zaradila medzi zvučné mená ako Puce Mary alebo Maria W Horn.
homepage: http://nordra.net/
bandcamp: https://nordra.bandcamp.com/album/nordra-ep

EVA SAJANOVÁ & DOMINIK SUCHÝ (SK)
Eva Sajanová (God and Eve) a Dominik Suchý (Tittingur) sa z dvoch protipólov súčasnej slovenskej hudby spojili v albume Decision Paralysis, ktorý vyšiel na labely Weltschmerzen na prelome minulého roka. Ide o zmes viacerých motívov, ktoré tvorbu oboch interpretov sprevádzajú už dlhšie – od surových a chladných melodických textúr až po špecifické frázovanie a odťažitý vokál. Jedna z nahráviek reprezentujúca stále sa vyvýjajúci experimentálnu hudbu na Slovensku, s tým najlepším, čo v sebe ukrýva.
bandcamp: https://sajanovasuchy.bandcamp.com/album/decision-paralysis

Spoluorganizátorom podujatia je KZP – Kultúrne zariadenia Petržalky.

—eng—
Hviezdne noci presents: DIVIDE AND DISSOLVE + NORDRA / at Zrkadlový Háj, Bratislava
Engaged doom metal in the theater hall? Australia’s DIVIDE AND DISSOLVE will also stop in Petržalka on the way from Berlin’s Berghain. Indian-American musician NORDRA will complete the lineup with her raw industrial with orchestral dimension. Noisy Sunday mass behind the mirrors? Come and see for yourself in the cold February apathy.
_4.2. 20:00
_ Zrkadlový Háj, Bratislava – Slovakia
_PRE-SALE – 13€
https://tootoot.fm/en/events/6523de8fa2ec3d02a85e3b49

DIVIDE AND DISSOLVE (AUS)
Few groups use their voice and platform powerfully as Australian duo Divide and Dissolve. Dynamic drones and expressiveness of their music directly points to systematic oppression and our violent colonial history. The group around saxophonist and guitarist Takiaye Reed (of Cherokee origin) puts the ongoing conflict of colonial violence at the forefront of their music. The most current, mentioned topics are presented on the album Systemic (Invada, 2023), following on from the successful Gas Lit, which appeared on several annual charts and brought the group a wider public response, a tour with a band Low and headline shows throughout Europe. They will perform with their latest album in Bratislava and stir up a momentary vortex of noise justice.
homepage: https://www.divideanddissolve.com/
bandcamp: https://divideanddissolve.bandcamp.com/
label: http://www.invada.co.uk/

NORDRA (USA)
Do the names Marrisa Nadler, Zola Jesus or Cassandra Jenkins mean something to you? Nordra collaborated with all of them as part of her extensive composing activity. A sound experimentator and vocalist with roots in India and the USA, first came to wider awareness with the PYLON album series. She even won the first place in the experimental album category in The Wire magazine, and with her mix of industrial, dub and massive orchestral arrangements was included among famous names like Puce Mary or Maria W Horn.
homepage: http://nordra.net/
bandcamp: https://nordra.bandcamp.com/album/nordra-ep

EVA SAJANOVÁ & DOMINIK SUCHÝ (SK)
Eva Sajanová (God and Eve) and Dominik Suchý (Tittingur), the two polar opposites of contemporary experimental Slovak music, came together in the album Decision Paralysis, which was released on the Weltschmerzen label at the turn of last year. It is a mixture of several motifs that have accompanied the work of both performers for a long time – from raw and cold melodic textures to specific phrasing and nihilistic vocals. One of the recordings representing the still developing experimental music in Slovakia, with the best that it hides.
bandcamp: https://sajanovasuchy.bandcamp.com/album/decision-paralysis

Co-organizator of the event is KZP – Kultúrne zariadenia Petržalky.

Máloktorá skupina prezentuje svoj antisystémový odkaz s takou silou a hlasitosťou, ako práve austrálske doom-metalové duo Divide and Dissolve. Po návšteve Novej Synagógy s koncertom SWANS sa Hviezdne noci presúvajú do Bratislavy. Dynamické drony, neoklasika, zvuková a názorová radikálnosť, kolektívna deštrukcia systémovej neprávosti skrz drtivé metalové riffy a saxofónové sóla. Metal v divadelnej sále?! Divide and Dissolve hovoria áno!

_NED 4.2. o 20:00
_Kultúrny dom Zrkadlový háj, Bratislava_venue: https://maps.app.goo.gl/4ZS7mCzF4SQmGibp9
_VSTUP
_pre-sale / predpredaj – 13€
 https://tootoot.fm/en/events/6523de8fa2ec3d02a85e3b49
_the venue / na mieste – 16€

𝔻𝕀𝕍𝕀𝔻𝔼 𝔸ℕ𝔻 𝔻𝕀𝕊𝕊𝕆𝕃𝕍𝔼 (AUS)
Máloktoré skupiny používajú svoj hlas a platformu tak silno, ako austrálske duo Divide and Dissolve. Dynamické drony a expresivita ich hudby priamo poukazujú na systematický útlak a prepojenie násilných dejín so súčasnosťou. Skupina okolo saxofonistky a gitaristky Takiaye Reed (pôvodom cherokee) do popredia svojej hudby vkladajú neustále prebiehajúci konflikt koloniálneho násilia. Najaktuálnejšie, spomínané témy reflektujú na albume Systemic (Invada, 2023), nadväzujúc na úspešnú nahrávku Gas Lit, ktorá sa objavovala na viacerých výročných rebríčkoch a skupine priniesla širší ohlas verejnosti, turné s Low a headline shows po celej Európe. Rovnakým smerom má vykročené i ich najnovší prírastok. S ním sa predstavia i v Bratislave a rozvíria chvíľkový vír hlukovej spravodlivosti.
homepage: https://www.divideanddissolve.com/
bandcamp: https://divideanddissolve.bandcamp.com/
label: http://www.invada.co.uk/

ℕ𝕆ℝ𝔻ℝ𝔸 (US)
Hovoria vám niečo mená Marrisa Nadler, Zola Jesus alebo Cassandra Jenkins? So všetkými totiž v rámci svojej rozsiahlej skladateľskej činnosti spolupracovala Nordra. Zvuková experimentátorka a vokalistka s koreňmi v Indii a USA sa po prvýkrát prihlásila do širšieho povedomia sériou albumov PYLON. Dokonca si v magazíne The Wire vyslúžila prvé miesto v kategórií experimentálny album roka a so svojim mixom industriálu, dubu a mohutných orchestrálnych aranžmánov sa zaradila medzi zvučné mená ako Puce Mary alebo Maria W Horn.
homepage: http://nordra.net/
bandcamp: https://nordra.bandcamp.com/album/nordra-ep

EVA SAJANOVÁ & DOMINIK SUCHÝ (SK)
Eva Sajanová (God and Eve) a Dominik Suchý (Tittingur) sa z dvoch protipólov súčasnej slovenskej hudby spojili v albume Decision Paralysis, ktorý vyšiel na labely Weltschmerzen na prelome minulého roka. Ide o zmes viacerých motívov, ktoré tvorbu oboch interpretov sprevádzajú už dlhšie – od surových a chladných melodických textúr až po špecifické frázovanie a odťažitý vokál. Jedna z nahráviek reprezentujúca stále sa vyvýjajúci experimentálnu hudbu na Slovensku, s tým najlepším, čo v sebe ukrýva.
bandcamp: https://sajanovasuchy.bandcamp.com/album/decision-paralysis

Spoluorganizátorom podujatia je KZP – Kultúrne zariadenia Petržalky.

—eng—
Hviezdne noci presents: DIVIDE AND DISSOLVE + NORDRA / at Zrkadlový Háj, Bratislava
Engaged doom metal in the theater hall? Australia’s DIVIDE AND DISSOLVE will also stop in Petržalka on the way from Berlin’s Berghain. Indian-American musician NORDRA will complete the lineup with her raw industrial with orchestral dimension. Noisy Sunday mass behind the mirrors? Come and see for yourself in the cold February apathy.
_4.2. 20:00
_ Zrkadlový Háj, Bratislava – Slovakia
_PRE-SALE – 13€
https://tootoot.fm/en/events/6523de8fa2ec3d02a85e3b49

DIVIDE AND DISSOLVE (AUS)
Few groups use their voice and platform powerfully as Australian duo Divide and Dissolve. Dynamic drones and expressiveness of their music directly points to systematic oppression and our violent colonial history. The group around saxophonist and guitarist Takiaye Reed (of Cherokee origin) puts the ongoing conflict of colonial violence at the forefront of their music. The most current, mentioned topics are presented on the album Systemic (Invada, 2023), following on from the successful Gas Lit, which appeared on several annual charts and brought the group a wider public response, a tour with a band Low and headline shows throughout Europe. They will perform with their latest album in Bratislava and stir up a momentary vortex of noise justice.
homepage: https://www.divideanddissolve.com/
bandcamp: https://divideanddissolve.bandcamp.com/
label: http://www.invada.co.uk/

NORDRA (USA)
Do the names Marrisa Nadler, Zola Jesus or Cassandra Jenkins mean something to you? Nordra collaborated with all of them as part of her extensive composing activity. A sound experimentator and vocalist with roots in India and the USA, first came to wider awareness with the PYLON album series. She even won the first place in the experimental album category in The Wire magazine, and with her mix of industrial, dub and massive orchestral arrangements was included among famous names like Puce Mary or Maria W Horn.
homepage: http://nordra.net/
bandcamp: https://nordra.bandcamp.com/album/nordra-ep

EVA SAJANOVÁ & DOMINIK SUCHÝ (SK)
Eva Sajanová (God and Eve) and Dominik Suchý (Tittingur), the two polar opposites of contemporary experimental Slovak music, came together in the album Decision Paralysis, which was released on the Weltschmerzen label at the turn of last year. It is a mixture of several motifs that have accompanied the work of both performers for a long time – from raw and cold melodic textures to specific phrasing and nihilistic vocals. One of the recordings representing the still developing experimental music in Slovakia, with the best that it hides.
bandcamp: https://sajanovasuchy.bandcamp.com/album/decision-paralysis

Co-organizator of the event is KZP – Kultúrne zariadenia Petržalky.