fbpx

Súdruhovia proti životnému prostrediu

Diskusia
sobota, 30. 11. 2019 19:00, V Uličke

Ekológia alebo zmýšlanie o stave miest nie je len témou dneška. Stav miest i prírody v mnohých ohľadoch trpí chyby minulosti.
Veríme, že aj toto je téma, ktorá odhalí pozitívny vplyv nežnej revolúcie a oslobodenia sa od totalitného režimu, ktorý okrem nototricky známych problematík urobil tiež ostré a nenávratné zasahy do životného prostredia.

Budeme hovoriť o pozícii a nebezpečenstve ekologického aktivizmu v socializme ako aj krátkozrakých riešeniach s dopadom na mestá a prírodu.
O absurdných nápadoch ako otáčanie tokov riek alebo chovu prasiat na kožušinu. A aj o demolácii historických jadier našich miest, ktoré toho zničili viac než vojna.

Večerom bude sprevádzať Peter Getting, ktorý tému spracoval pre denník SME.
Spolu s hosťami Jurajom Smatanom a Elenou Pätoprstou sa pokúsime načrieť tému ešte hlbšie.

„Nemôžeme očakávať milosti od prírody – našou úlohou je vziať si ich!“ znelo na verejných schôdzach komunistov aj v krúžkoch mládeže“ (Peter Getting, SME).

Historička Doubravka Olšáková: „Agresivita k životnému prostrediu pramenila z direktívneho spôsobu rozhodovania aj z potreby obhajoby legitimity režimu.“  (Peter Getting, SME

Ekológia alebo zmýšlanie o stave miest nie je len témou dneška. Stav miest i prírody v mnohých ohľadoch trpí chyby minulosti.
Veríme, že aj toto je téma, ktorá odhalí pozitívny vplyv nežnej revolúcie a oslobodenia sa od totalitného režimu, ktorý okrem nototricky známych problematík urobil tiež ostré a nenávratné zasahy do životného prostredia.

Budeme hovoriť o pozícii a nebezpečenstve ekologického aktivizmu v socializme ako aj krátkozrakých riešeniach s dopadom na mestá a prírodu.
O absurdných nápadoch ako otáčanie tokov riek alebo chovu prasiat na kožušinu. A aj o demolácii historických jadier našich miest, ktoré toho zničili viac než vojna.

Večerom bude sprevádzať Peter Getting, ktorý tému spracoval pre denník SME.
Spolu s hosťami Jurajom Smatanom a Elenou Pätoprstou sa pokúsime načrieť tému ešte hlbšie.

„Nemôžeme očakávať milosti od prírody – našou úlohou je vziať si ich!“ znelo na verejných schôdzach komunistov aj v krúžkoch mládeže“ (Peter Getting, SME).

Historička Doubravka Olšáková: „Agresivita k životnému prostrediu pramenila z direktívneho spôsobu rozhodovania aj z potreby obhajoby legitimity režimu.“  (Peter Getting, SME