fbpx

Výstava Jakuba Michela – Zem nikoho


štvrtok, 15. 8. 2019 00:00,

Jakub Michel – Zem nikoho 
Kedy: 15.8.2019 – 16.9.2019
Kde: Nádvorie Bytčianskeho zámku
Vstup: voľný

Príďte sa pozrieť na úspešnú konceptuálnu výstavu fotografii Jakuba Michela, ktorú sme nainštalovali do priestorov nádvoria Bytčianskeho zámku. Fotografie sú najmä z lokálneho prostredia okolia Bytče. Spestrite si vychádzku po meste a zastavte sa pozrieť si výstavu mladého rodáka z Veľkého Rovného. Výstavu ste mohli doposiaľ vidieť v Bratislave, Partizánskom a u nás na festivale Hviezdne noci v Bytči. Výstava je sprístupnená v pracovných dňoch od 9:00 hod. do 16:00 hod.  Výstavu ukončíme finisážou a záverečnou komentovanou prehliadkou s autorom v pondelok 16.9.2019 o 18:00 hod. Pozývame Vás diskutovať s autorom aj na pohár vína.

Cyklus fotografií Zem nikoho predstavuje dokumentáciu priestoru, ktorého pôvodný charakter bol narušený výstavbou  priemyselných hál a pridruženej infraštruktúry. Autor pomocou média fotografie  zachytáva dialóg medzi cudzorodým objektom stavby, súvisiacej s narastajúcou industrializáciou spoločnosti a prírodnou krajinou. Nepokúša sa však o kritiku tohto spojenia, ale o sprostredkovanie svojho subjektívneho pocitu. Autor mapuje pocity človeka narušiteľa, ocitajúceho sa v priamej konfrontácii s monumentalitou stavby. Vyberá si objekty na okraji miest a obcí, uprostred lúk a polí. Miesta, ktoré v  prírodnej krajine predstavujú prekážku na pôvodných cestách, ktoré vznikali pohybom ľudí a divej zvery. Stavby pohlcujú svoje okolie ďaleko za hranicami vytýčeného areálu, čím  vyvárajú nový, nekonzistentný charakter krajiny. Nejasné kontúry priestoru  vyvolávajú pocit úzkosti, dezorientácie, ale aj bázne voči mohutnosti cudzorodého telesa.  Vzhľad stavieb prezrádza len málo, autor však vyzdvihuje estetiku tohto zdanlivo antiestetického priestoru. Objekty vytvárajú svojbytný, verejný priestor, ktorého súčasťou sú častokrát fragmenty pôvodného osídlenia, ktoré predstavujú kontrast k novovybudovanej štruktúre. Predimenzované chodníky, pouličné osvetlenia, autobusové zastávky, indikujú prítomnosť človeka, no ten neprichádza. Vzniká priestor pre ľudí, bez ľudí. Pôvodné prostredie je degradované na tranzitnú úlohu. Ostáva len pustá krajina s dominantou, ktorej účel je pre väčšinu ľudí neznámy. Zem nikoho vyzdvihuje práve pocit zmätenosti a neistoty, pocit človeka stojaceho na pomedzí civilizácie a prírodnej krajiny, na pomedzí medzi samotou a spoločnosťou, na pomedzí známeho a skrytého.

Kurátorka: Veronika Rabatinová

Projekt vznikol s podorou Fondu na podporu umenia.

Jakub Michel – Zem nikoho 
Kedy: 15.8.2019 – 16.9.2019
Kde: Nádvorie Bytčianskeho zámku
Vstup: voľný

Príďte sa pozrieť na úspešnú konceptuálnu výstavu fotografii Jakuba Michela, ktorú sme nainštalovali do priestorov nádvoria Bytčianskeho zámku. Fotografie sú najmä z lokálneho prostredia okolia Bytče. Spestrite si vychádzku po meste a zastavte sa pozrieť si výstavu mladého rodáka z Veľkého Rovného. Výstavu ste mohli doposiaľ vidieť v Bratislave, Partizánskom a u nás na festivale Hviezdne noci v Bytči. Výstava je sprístupnená v pracovných dňoch od 9:00 hod. do 16:00 hod.  Výstavu ukončíme finisážou a záverečnou komentovanou prehliadkou s autorom v pondelok 16.9.2019 o 18:00 hod. Pozývame Vás diskutovať s autorom aj na pohár vína.

Cyklus fotografií Zem nikoho predstavuje dokumentáciu priestoru, ktorého pôvodný charakter bol narušený výstavbou  priemyselných hál a pridruženej infraštruktúry. Autor pomocou média fotografie  zachytáva dialóg medzi cudzorodým objektom stavby, súvisiacej s narastajúcou industrializáciou spoločnosti a prírodnou krajinou. Nepokúša sa však o kritiku tohto spojenia, ale o sprostredkovanie svojho subjektívneho pocitu. Autor mapuje pocity človeka narušiteľa, ocitajúceho sa v priamej konfrontácii s monumentalitou stavby. Vyberá si objekty na okraji miest a obcí, uprostred lúk a polí. Miesta, ktoré v  prírodnej krajine predstavujú prekážku na pôvodných cestách, ktoré vznikali pohybom ľudí a divej zvery. Stavby pohlcujú svoje okolie ďaleko za hranicami vytýčeného areálu, čím  vyvárajú nový, nekonzistentný charakter krajiny. Nejasné kontúry priestoru  vyvolávajú pocit úzkosti, dezorientácie, ale aj bázne voči mohutnosti cudzorodého telesa.  Vzhľad stavieb prezrádza len málo, autor však vyzdvihuje estetiku tohto zdanlivo antiestetického priestoru. Objekty vytvárajú svojbytný, verejný priestor, ktorého súčasťou sú častokrát fragmenty pôvodného osídlenia, ktoré predstavujú kontrast k novovybudovanej štruktúre. Predimenzované chodníky, pouličné osvetlenia, autobusové zastávky, indikujú prítomnosť človeka, no ten neprichádza. Vzniká priestor pre ľudí, bez ľudí. Pôvodné prostredie je degradované na tranzitnú úlohu. Ostáva len pustá krajina s dominantou, ktorej účel je pre väčšinu ľudí neznámy. Zem nikoho vyzdvihuje práve pocit zmätenosti a neistoty, pocit človeka stojaceho na pomedzí civilizácie a prírodnej krajiny, na pomedzí medzi samotou a spoločnosťou, na pomedzí známeho a skrytého.

Kurátorka: Veronika Rabatinová

Projekt vznikol s podorou Fondu na podporu umenia.